ГАЛИЦЬКА МИТРОПОЛІЯ В ІСТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ХРИСТИЯНСТВА

(Наукове видання). - Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника "Давній Галич", 2009. - 272 с.


У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції "Галицька митрополія в історії європейського християнства", яка відбулася в Національному заповіднику "Давній Галич" 14 травня 2009 року.
Тематика виступів, аналіз історичних процесів, які відбувалися на галицько-волинських землях у ХІІІ-ХХ століттях у політичній і церковно-релігійній сферах, дає можливість ідентифікувати їх із сучасними процесами церковного життя в Україні.
Галицька митрополія після феодальної роздробленості Київської Русі сприяла централізації Галича, стала виявом прагнення українців до церковної самостійності.

back to top