ГАЛИЧ І ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ В ДОІСТОРІЇ І СЕРЕДНЬОВІЧЧІ. ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

(Наукове видання). - Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника "Давній Галич", 2010. - 200 с.

У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції "Галич і Галицька земля в доісторії і середньовіччі. Проблеми методології", яка відбулася в Національному заповіднику "Давній Галич" 4 листопада 2010 року. Матеріали висвітлюють питання дослідження княжого Галича, літописного Василева тощо, розповідають про видатних дослідників нашого краю, зокрема Л. Чачковського, Я. Хмілевського, Я. Пастернака.  
У виданні вміщено також Закон України "Про охорону археологічної спадщини", нормативні документи, що регулюють порядок проведення археологічних розвідок, розкопок тощо.

back to top