АВРААМІЧНІ РЕЛІГІЇ: ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В КОНТЕКСТІ РІЗНОМАНІТНИХ ЧИННИКІВ У СФЕРІ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

(Наукове видання). - Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2015. - 416 с.

У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігії: проблеми свободи совісті та віросповідання в контексті різноманітних чинників у сфері суспільного буття в Україні та світі», яка відбулася в Національному заповіднику «Давній Галич» 4–5 червня 2015 року.
Матеріали висвітлюють широке коло питань, зокрема співіснування різних конфесій в Україні, проблеми свободи совісті і свободи релігії, духовні імперативи християнства у філософських концепціях мислителів давнини і сучасності, регулювання релігійних взаємовідносин у національному законодавстві тощо.

back to top