Діалог про навчально-освітній процес студентів-істориків ПНУ

15 січня 2020 р. на факультеті історії, політології і міжнародних відносин відбулася зустріч із стейкхолдерами спеціальності 032 “Історія та археологіяˮ, гарантом ОП якої, зокрема її першого (бакалаврського) рівня, є завідувач кафедри історії слов’ян, докт. іст. наук, професор В. Л. Комар. У її роботі взяли участь, зокрема, в.о. директора Державного архіву Івано-Франківської області Л. С. Харук, директорка Івано-Франківського краєзнавчого музею Г. М. Беднарчик, директор комунального підприємства “Пам’ятьˮ В. В. Тимків, провідний науковий співробітник науково-освітнього відділу Національного заповідника “Давній Галичˮ А. І. Петраш, представник Тисменицького районного відділу освіти І. Р. Веляник, а також викладачі кафедри історії слов’ян: канд. іст. наук, доц. В. З. Дебенко, канд. іст. наук, доц. М. Д. Вітенко, ст. викладач Р. В. Кобильник, ст. лаборант Л. Д. Дідик та студенти спеціальності 032 “Історія та археологіяˮ.

Учасники зустрічі разом зі студентами спеціальності “032 Історія та археологія”. У ході зустрічі обговорювалися питання удосконалення ОП спеціальності 032 “Історія та археологіяˮ, розширення баз практик студентів, поглиблення навчання й практичної діяльності. Представники баз практик, які водночас виступають стейкхолдерами нашої спеціальності й потенційними роботодавцями, у своїх виступах високо оцінили теоретичну підготовку наших випускників і належну якість ОП спеціальності 032 “Історія та археологіяˮ. Водночас вони висловили свої побажання й рекомендації щодо покращення ОП й окремих елементів навчального процесу. Подаємо їх пропозиції в узагальненому вигляді: 1) збільшення тривалості архівної та музейної практик; 2) розширення тематики студентських наукових досліджень за рахунок місцевої, краєзнавчої, регіональної проблематики у контексті історії слов’янських народів; 3) ширше залучення студентів до наукових досліджень у архівних та музейних установах; 4) розширення баз практик і укладення відповідних угод із ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 5) сприяти створенню музейно-екскурсійних осередків у новостворених ОТГ області; 6) зробити регулярними зустрічі стейкхолдерів із викладачами та студентами спеціальності 032 “Історія та археологіяˮ.

Зустріч відбулася у конструктивній і діловій атмосфері, оскільки всі присутні зійшлися в тому, що потрібно творити спільну справу – підготувати на високому рівні фахових істориків бакалаврів і магістрів, майбутнє сучасної України.

Андрій ПЕТРАШ

Експедиції

Експедиції

У 2000 р. була створена Комплексна науково-дослідна експедиція Заповідника.Науковим консультантом ек...

28 бер. 2011 Hits:11030

Архітектура

Галицький замок

Визначний історик, один з дослідників давнього Галича А. Петрушевич навіть вважав, що на Замковій го...

05 квіт. 2011 Hits:20172

Костел кармелітів

Під час війни 1655 р. костел та будівлі монастиря були зруйновані й запустіли. Фундатором відбудови ...

02 квіт. 2011 Hits:8201

Церква Різдва Христового

Нікому з дослідників ще не поталанило встановити дати побудови церкви, хоча наукові пошуки тривають ...

02 квіт. 2011 Hits:8901