До уваги учасників конференції!

 

Наукова конференція «Авраамічні релігії в Україні в контексті стабілізації міжконфесійних і міжнаціональних відносин» відбудеться 29 жовтня 2020 р. в онлайн-режимі (адресу посилання на інтернет- платформу буде повідомлено додатково)

ПРОГРАМА

наукової конференції

«Авраамічні релігії в Україні в контексті стабілізації міжконфесійних і міжнаціональних відносин», присвяченої 155-тій річниці від дня народження Митрополита Андрея Шептицького, 30-тій річниці відновлення діяльності Української Греко-Католицької церкви та 30-тій річниці створення Галицького деканату Української Греко-Католицької церкви

29 жовтня 2020 року

м. Галич

Бабій Надія кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри дизайну і теорії мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ). Декларація буденного у живописному циклі «Сакральність буття» художника Василя Красьохи

Васильчук Надія молодша наукова співробітниця Музею караїмської історії та культури Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Галицька кенаса в описі очевидців

Гайдукевич Олена кандидатка історичних наук, доцентка кафедри українознавства і філософії Івано-Франківського національного медичного університету (м. Івано-Франківськ). Греко-Католицька Церква Галичини

Гоберман Давид – дослідник (м. Чернівці). Джерела «тоталітаризму»

Гольд Ольга – кандидатка філософських наук, доцентка  Національного університету імені Іллі Мечникова (м. Одеса). Covid -2019 в США - епідемія vs расизм: соціально-філософський аспект

Горкуша Оксана старша наукова співробітниця Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України; Филипович Людмила докторка філософських наук, професорка, завідувачка відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України (м. Київ). Міжконфесійний діалог в Україні: конструктивні та деструктивні підходи

Данилюк Іванна молодша наукова співробітниця Музею караїмської історії та культури Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Релігійні традиції святкування караїмського Нового року (Йом Теруаг)

Делятинський Руслан кандидат історичних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Івано-Франківської академії Івана Золотоустого (м. Івано-Франківськ). Розбудова організаційної структури Української Греко-Католицької Церкви на початку ХХІ століття (2000 – 2019): основні етапи

Дідух Володимир заслужений журналіст України, заступник генерального директора з питань розвитку та охорони пам’яток Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Візитації Глав УГКЦ до Галича-Крилоса

Дойчик Максим – кандидат філософських наук, завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ), Дойчик Оксана  – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ). Ідея християнської гідності в релігійно-філософському дискурсі Афанасія Великого

Дутчак Анатолій дослідник (м. Калуш). Порівняльний аналіз релігійного законодавства України і Грузії

Жолоб Ганна – старша наукова співробітниця Музею історії Галича Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Діяльність митрополита Андрея Шептицького

Зіньковський Тарас завідувач відділу «Музей історії Галича» Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Сакральні мотиви золотих та срібних прикрас княжого Галича (на прикладі золотого колта з Крилоса та срібного браслета з Вікторова)

Ієрм Піх Руслан редемпторист (Бельгія). Отець Франц Ксаверій Бонн – представник УНР при Апостольському Престолі, 1919-1920 рр.

Качковська Наталія докторка філософії, учена секретарка Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Кований увінчальний хрест церкви Св. Йосифа Обручника в Івано-Франківську

Коваль Мар’яна молодша наукова співробітниця науково-дослідного відділу Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Основні аспекти цекровно-культурної політики князя Ярослава Осмомисла

Козелківський Володимир молодший науковий співробітник відділу охорони культурної спадщини Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). До історії римо-католицької громади та її сакральних споруд у Медусi

Козінчук Віталійдоктор філософії, член Національної спілки художників України, доцент кафедри богослов’я Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, провідний науковий співробітник Музею мистецтв Прикарпаття (м. Івано-Франківськ). Канон, стиль і жанр митців-дисидентів з колекції Музею мистецтв Прикарпаття

Колодний Анатолій доктор філософських наук, професор, керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України. (м. Київ). Поліконфесійність України в її кількісному вияві

Коновалов Роман – молодший науковий співробітник Музею етнографії Національного заповідника «Давній Галич»; Михальчук Леся  – завідувачка Музею етнографії Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Християнські міжконфесійні відносини: український історичний досвід

Костик Марія завідувачка науково-дослідного відділу Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Коронування Данила Романовича в контексті міждержавних та міжконфесійних відносин 40-50-х років ХІІІ ст.

Кучера Ірина кандидатка історичних наук, доцентка кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ). Українська Греко-Католицька Церква в Східній Галичині у роки Першої світової війни: історико-соціологічний аналіз

Левицька Олександрамолодша наукова співробітниця відділу «Музей історії Галича» (м. Галич); Олексюк Ольга – старша наукова співробітниця Музею етнографії Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Співпраця Ярослава Пастернака з греко-католицьким духовенством у дослідженні Давнього Галича на сторінках періодичних видань та тогочасної кореспонденції

Лукомський Юрій кандидат архітектури, науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Крип`якевича НАН України (м. Львів); Креховецький Ігор молодший науковий співробітник відділу археології Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич); Фіголь Андрій молодший науковий співробітник відділу археології Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Матеріали, виявлені під час дослідження фундаменту храму Св. Пантелеймона у 2019 році

Луцький Роман доктор юридичнихх наук, доцент, директор Науково-дослідного інституту імені академіка Івана Луцького Університету Короля Данила (м. Івано-Франківськ). Проблемні аспекти українських родин на сучасному етапі національного державотворення

Мельник Надія старша наукова співробітниця відділу оборонно-ландшафтної архітектури Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Символізм біблійної квітки лілії

Мельничук Олегмолодший науковий співробітник науково-дослідного відділу Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Геральдика іконостасу церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Крилосі

Мельничук Роксоланамолодша наукова співробітниця науково-освітнього відділу Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Єпископський і митрополичий осідок Шептицьких у Галичі-Крилосі

Недавня Ольга – кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця  Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України (м. Київ) . Церкви в Україні під час епідемії ковід-19: здатність до змін та співпраці у її реалізації й потенціях

Новосад Марія кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ). Релігійний контекст у різнобічній діяльності Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) як утвердження християнського світогляду в сучасному соціумі

Огірко Олег доцент кафедри філософії та педагогіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького (м.Львів). Праведний митрополит Андрей Шептицький як славетний український педагог та меценат освіти

Панчук Ірина докторка філософських наук, доцентка, професорка кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне). Особливості розвитку сучасного пятдесятництва Волинського регіону

Петраш Андрійстарший науковий співробітник науково-освітнього відділу Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Єзуїти в Східній Галичині в 1820-1848 рр.

Рарик Роман – завідувач Музею караїмської історії та культури Національного заповідника «Давній Галич», Ольга Януш молодша наукова співробітниця Музею караїмської історії та культури Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Народний дім та його роль у громадському житті галицьких караїмів

Рохман Богдан – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ). Аспекти формування ціннісної деформації сучасного інформаційного суспільства під час гібридної війни

Сабадуха Володимиркандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Івано-Франківського національного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ). Метафізична теорія особистості як синтез ієрархічного і гуманістичного підходів до пізнання людської сутності

Сестра Християна Марія Голомідова, МЧСВВ. Монастир Христа Царя ЧСВВ, Івано-Франківський богословський університет імені св. Івана Золотоустого, кафедра богослов’я (м. Івано-Франківськ). Слуга Божий Григорій Балагурак, ЧСВВ, як приклад незламності і вірності УГКЦ в часі підпілля

Стасюк Андрійкандидат історичних наук, завідувач науково-освітнього відділу Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). До ґенези посвяти галицького храму Св. Пантелеймона з кінця ХІІ століття

Стасюк Ірина – молодша наукова співробітниця науково-освітнього відділу Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Опікунська діяльність жіночих греко-католицьких чернечих згромаджень Станиславівської єпархії кінця ХІХ – першої половини ХХ століть

Стручкова-Гуменна Людмилакандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ). «Рідна Хата» Митрополита Андрея Шептицького і сучасне українське суспільство

Труханівська Богданамолодша наукова співробітниця науково-освітнього відділу Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Місце релігійного фактора у становленні національної самосвідомості міського соціуму Галича кін. ХІХ - початку ХХ століття

Харук Оксана молодша наукова співробітниця науково-дослідного відділу Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Монголо-татари та їх ставлення до християнської церкви на Русі

Филипович Георгій здобувач Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України (м. Київ). Основні ідейні маркери в ідентифікації діаспорних українців: етнічне–вселюдське, єдність–багатоманітність

Чемеринський Андрій старший науковий співробітник відділу охорони культурної спадщини Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Створення музею в Галичі. Задуми, ініціатори та обставини (кін. ХІХ – др. пол. ХХ ст.)

Шептинська Леся – молодша наукова співробітниця науково-освітнього відділу Національного заповідника «Давній Галич» (м. Галич). Дохристиянські вірування давніх українців у духовному світогляді Степана Пушика

Шугаєва Людмиладокторка філософських наук, професорка, завідувачка кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне). Ідейно-світоглядна трансформація православного сектантства в Україні

Юрченко Іван дослідник (м. Бурштин). Локалізація караїмського поселення та кладовища середини ХІІІ ст. у Галичі

Яроцький Петро доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України (м. Київ). Інноваційність понтифікату Іоанна Павла ІІ в дискурсивності аджорнаменто (осучаснення) Католицької Церкви

 

Експедиції

Експедиції

У 2000 р. була створена Комплексна науково-дослідна експедиція Заповідника.Науковим консультантом ек...

28 бер. 2011 Hits:10263

Архітектура

Галицький замок

Визначний історик, один з дослідників давнього Галича А. Петрушевич навіть вважав, що на Замковій го...

05 квіт. 2011 Hits:19198

Костел кармелітів

Під час війни 1655 р. костел та будівлі монастиря були зруйновані й запустіли. Фундатором відбудови ...

02 квіт. 2011 Hits:7736

Церква Різдва Христового

Нікому з дослідників ще не поталанило встановити дати побудови церкви, хоча наукові пошуки тривають ...

02 квіт. 2011 Hits:8535