Конституція Пилипа Орлика

5 квітня 1710 р. на козацькій раді біля міста Бендери в Молдові була ухвалена перша українська Конституція, відома як «Конституція Пилипа Орлика». Повна назва документа – «Договір та Відновлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між Генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою».

Цей унікальний правовий документ вперше в Європі обґрунтовував можливість існування демократичної республіки, творив на козацьких засадах основи демократичного устрою Гетьманщини. До слова, перші Конституції в Європі і США з'явилися лише сімдесят років потому.

Історик Володимир Замлинський характеризував «Конституцію Пилипа Орлика» так: «Французькі просвітителі ще навіть не наважувалися на розробку тих громадянських ідей, що були закладені в ній. Уперше в Європі було вироблено реальну модель вільної, незалежної держави, заснованої на природному праві народу на свободу і самовизначення, модель, що базувалася на незнаних досі демократичних засадах суспільного життя».

Власну думку щодо «Конституції Пилипа Орлика» має й дослідниця Наталія Яковенко: «Найімовірніше, саме Орликові належить ідея (а можливо, й авторство) угоди, ухваленої в день виборів між гетьманом, з одного боку, та старшиною і військом – з другого. ...Прийняття Військом Запорозьким власних договірних пунктів стало справді великою подією, оскільки засвідчувало політичну зрілість козацької держави, яка вперше самоусвідомила себе і на формальному рівні зафіксувала розподіл прав та обов’язків між гетьманом і «козацьким народом».

Оригінал першої сторінки документа зберігається в Національному архіві Швеції. У 2008 р. українські науковці виявили в фондах Російського державного архіву давніх актів у Москві текст «Конституції», складений староукраїнською мовою, та оригінальний диплом, що підтверджує обрання Пилипа Орлика гетьманом. Автентичність цих документів засвідчують підписи гетьмана Пилипа Орлика, завірені печаткою Війська Запорозького, та шведського короля Карла ХІІ. Скорочену електронну версію «Конституції Пилипа Орлика» опублікував Центральний державний історичний архів України.

Любов Бойко

back to top