Дослідник давнього Галича Йосип Пеленський

Український історик, археолог, мистецтвознавець, професор, дійсний член НТШ Й. Пеленський відомий як автор праць з історії дерев'яної архітектури та пам'яток давнього Галича, давнього Львова, візантійського мистецтва. Підготував кілька наукових монографій, проводив археологічні дослідження в Крилосі (давньому Галичі) в 1909 і 1911 роках.

Історія літописного Галича та його околиць завжди цікавила дослідників. Одним із них був Йосип Пеленський. Його постать і наукова спадщина відомі, на жаль, вузькому колу дослідників.

Народився Йосип Гаврилович Пеленський 31 (18) грудня 1879 р. в м. Комарно у Галичині, в сім'ї відомого діяча «Просвіти». Закінчив 5-класну школу в рідному місті та Львівську академічну гімназію. Навчався в Краківському університеті та Академії Мистецтв. Лекції польського професора Мар'яна Соколовського сприяли тому, що Й.Пеленський зацікавився античною та середньовічною архітектурою, зокрема візантійською. Його перша наукова праця була присвячена проблемам виникнення і розвитку античних та ранньохристиянських базилік. Вона стала основою докторату філософії в галузі мистецтвознавства (1907 р.).

Й.Пеленський був управителем «Рідної школи» в місті Комарно, викладав у гімназіях Галичини, працював на посаді доцента кафедри історії мистецтва Київського університету. Дійсний член Наукового товариства ім. Т.Шевченка (1917 р.), заступник голови комісії НТШ з історії мистецтва. Професор Українського державного Кам'янець-Подільського університету (1918-1920 рр.).

Дослідження княжого Галича Й.Пеленський розпочав на початку ХХ ст. (1909-1911 рр.). Спочатку вчений провів обстеження храму Св. Пантелеймона, єдиної збереженої на території Галичини пам'ятки княжої архітектури. Окрім цього, Й.Пеленський зумів науково локалізувати центральну частину Галича, зазначити на карті й описати більше 20-и місць, де, за його припущенням, знаходились монументальні споруди. Як і О.Чоловський, Й.Пеленський схилявся до думки, що літописний Галич розташовувався на теренах с.Крилос, за 6 км на південь від сучасного міста. Найвідоміша робота вченого – «Галич в історії середньовічного мистецтва на основі археологічних досліджень і архівних джерел» (1914 р.).

На жаль, Перша світова війна перервала дослідження. Є відомості, що Й.Пеленський відповідав за запис добровольців в армію УСС у Володимирі-Волинському (1915-1916 рр.). Вчений був членом консерваційного (реставраційного) відділу при Галицькому намісництві (1917 р.). 30 серпня 1919 р. уряд Директорії створив спеціальну комісію при Міністерстві народної освіти для охорони пам'яток, до складу якої увійшов Й. Пеленський.

Йосип Пеленський практично вирішив проблему локалізації літописного Успенського собору княжого Галича. Проаналізувавши ряд історичних документів, вчений безпомилково вказав на розташування решток собору поблизу парафіяльної церкви в Крилосі.

З 1945 р. Й.Пеленський працює старшим науковим співробітником Львівського відділення Інституту археології АН УРСР. Помер дослідник 27 листопада 1957 р. у Львові. Похований на Личаківському цвинтарі.

Любов Бойко

Експедиції

Експедиції

У 2000 р. була створена Комплексна науково-дослідна експедиція Заповідника.Науковим консультантом ек...

28 бер. 2011 Hits:11573

Архітектура

Галицький замок

Визначний історик, один з дослідників давнього Галича А. Петрушевич навіть вважав, що на Замковій го...

05 квіт. 2011 Hits:21051

Костел кармелітів

Під час війни 1655 р. костел та будівлі монастиря були зруйновані й запустіли. Фундатором відбудови ...

02 квіт. 2011 Hits:8550

Церква Різдва Христового

Нікому з дослідників ще не поталанило встановити дати побудови церкви, хоча наукові пошуки тривають ...

02 квіт. 2011 Hits:9251