Антоній з Добрян, Галичаненько А., Галичанин, Русин Галичанин

Це псевдоніми Антонія Петрушевича (1821-1913) – історика, архівіста, археолога, мовознавця, громадського діяча, постаті талановитої, всебічно обдарованої і вельми неординарної як на свій час.

Антоній Петрушевич народився 18 січня 1821 р. в с. Добрянах (нині Стрийського району Львівської області) в сім'ї місцевого греко-католицького пароха о. Степана Петрушевича. Початкову освіту здобув у Стрийській трикласній школі, опісля продовжив навчання в гімназії отців домініканців у Львові, де вивчав філософські і богословські науки. На вибір життєвого шляху та формування наукових зацікавлень майбутнього вченого великий вплив мав батько. Отець Степан Петрушевич належав до найосвіченіших людей свого кола – займався літературною діяльністю, був одним із перших перекладачів «Слова о полку Ігоревім».

У 1841 р. Антоній Петрушевич поступив на богословський факультет Львівського університету, паралельно навчався у Львівській духовній семінарії. Під час навчання познайомився з «батьком» галицької історії Д.Зубрицьким, став його учнем. У 1843 р. написав першу наукову працю латинською мовою.

Невдовзі після успішного закінчення Львівського університету А. Петрушевич був рукоположений у священичий сан. Він зумів стати почесним каноніком, керівником митрополичої консисторії в соборі Святого Юра у Львові та отримав призначення охоронця і бібліотекаря митрополичого архіву.

У період «Весни народів» о. Антоній Петрушевич став одним із лідерів національного відродження в Галичині – співзасновником Головної Руської Ради і «Галицько-Руської Матиці», одним із найактивніших учасників «Собору руських вчених» у Львові. Як посол до Галицького Сейму, обстоював права української мови. Обирався також послом до Австрійського парламенту. Як писав І. Франко, А. Петрушевич використовував «своє посольство у Відні… більше як наукову експедицію, працюючи у віденських бібліотеках, ніж як політичну задачу».

Найбільшу славу Антоній Петрушевич здобув як науковець – історик, археолог, лінгвіст, етнолог, фольклорист. Він докладав чимало зусиль для пошуку й публікацій історичних джерел, фольклорних та лінгвістичних пам’яток. Перу вченого належить близько 200 друкованих праць переважно з історії та археології Галичини й української церкви. Як зазначав відомий історик І. Крип’якевич, А. Петрушевич на професійному рівні займався історичною наукою, ввівши в історіографію Галичини багато невідомих до того часу джерел. Його головною історичною працею більшість дослідників вважає «Сводную Галицко-Русскую летопись», яка охоплює історичний період від 1600 до 1800 рр.

З іменем А.Петрушевича пов’язані перші польові археологічні дослідження літописного Галича та Львова, а також публікації про Збруцького ідола і Михалківський скарб, які стали резонансними археологічними знахідками ХІХ ст. Ще з 1848 р. науковець почав збирати свою археологічну колекцію, яка була чи не найкращою і найчисленнішою у Львові. У ній представлені унікальні археологічні знахідки зі Львова, княжого Звенигорода, Галича та Бубнища.

Багато часу своєї діяльності присвячував охороні пам’яток історії та культури. Був членом наукових академій у Кракові, Празі, Петербурзі та Бухаресті, почесним доктором історії Київського та Одеського університетів.

Помер Антоній Петрушевич 23 вересня 1913 р. у Львові, похований на Личаківському цвинтарі. Свою бібліотеку, яка налічувала 120 тис. примірників, він заповів львівському Народному Дому, добре розуміючи його роль у культурно-освітньому житті українців.

Любов Бойко

Експедиції

Експедиції

У 2000 р. була створена Комплексна науково-дослідна експедиція Заповідника.Науковим консультантом ек...

28 бер. 2011 Hits:11815

Архітектура

Галицький замок

Визначний історик, один з дослідників давнього Галича А. Петрушевич навіть вважав, що на Замковій го...

05 квіт. 2011 Hits:21368

Костел кармелітів

Під час війни 1655 р. костел та будівлі монастиря були зруйновані й запустіли. Фундатором відбудови ...

02 квіт. 2011 Hits:8677

Церква Різдва Христового

Нікому з дослідників ще не поталанило встановити дати побудови церкви, хоча наукові пошуки тривають ...

02 квіт. 2011 Hits:9375