ІСТОРИКО-РЕЛІГІЙНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАЛИЦЬКОГО РЕГІОНУ В ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Наукове видання). - Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника "Давній Галич", 2010. - 260 с.

У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції "Історико-релігійні та етнокультурні особливості Галицького регіону в загальноукраїнському контексті", яка відбулася в Національному заповіднику "Давній Галич" 14-15 травня 2010 р.
Матеріали висвітлюють різноманітні питання релігійного життя як нашого регіону, так і України в цілому, зокрема історію боротьби за Берестейську унію, змагання за Галицьку кафедру, стан і тенденції розвитку католицизму в Україні, сучасний аспект розвитку православ'я на Прикарпатті. Ряд статей присвячений діяльності видатних представників духовенства.


back to top