ГАЛИЧ І ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ В ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ

(Наукове видання). - Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2013. - 230 с.

У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції «Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України», яка відбулася в Національному заповіднику «Давній Галич» 7–8 листопада 2013 року.
Матеріали висвітлюють політичні взаємовідносини Русі-України з різними державами Європи ХІІІ ст., передумови виникнення Галицької митрополії, приділяють увагу видатним постатям того часу, зокрема галицькому князю Мстиславові Мстиславичу, княгині Анні, розповідають про археологічні дослідження і знахідки на теренах давнього Галича.

back to top