Відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція

24 жовтня цього року в Національному заповідникові «Давній Галич» відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція «Слово о полку Ігоревім» та його доба» (на посвяту Ярославові Осмомислу, князю галицькому).
У роботі конференції, крім науковців Заповідника, взяли участь вітчизняні дослідники «Слова..» з Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Житомира, Сум, Чернівців, Бережан, а також вчені з Москви та Сант-Петербурга. На пленарному засіданні свої доповіді виголосили доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністки Львівського національного університету ім. І. Франка Леонтій Войтович (Знову про дискусію з приводу автентичності «Слова о полку Ігоревім»), доктор історичних наук з Києва Олександр Головко (Межиріччя Дністра та Дунаю в політичному житті Галицької землі (ХІ-ХІІ ст.), доктор історичних наук, професор кафедри історії України Ужгородського національного університету Сергій Федака («Слово о полку Ігоревім» як історичне джерело), а також кандидат філологічних наук, професор Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Степан Пушик (Проукраїнське язичництво як ключ до розшифрування «темних місць» у «Слові о полку Ігоревім»).

Під час роботи у секціях (літературній, історичній та археологічній) учасники конференції обговорили чимало цікавих проблем, що стосуються «Слова о полку Ігоревім». Вони, до речі, будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, що незабаром побачить світ в іноформаційно-видавничому відділі Національного заповідника «Давній Галич».

Завершуючи свою роботу, учасники конференції прийняли резолюцію, текст якої подаємо нижче.

 РЕЗОЛЮЦІЯ

науково-теоретичної конференції

“Слово о полку Ігоревім”та його доба”

(на посвяту Ярославові Осмомислу, князю галицькому)


До 80-річчя від дня народження доктора мистецтвознавства,

заслуженого художника України Михайла Фіголя


м. Галич

24 жовтня 2007 року

 


Ми, учасники конференції, що зібралися в Національному заповіднику “Давній Галич” для проведення 24 жовтня 2007 року науково-теоретичної конференції “Слово о полку Ігоревім” та його доба” (на посвяту Ярославові Осмомислу, князю галицькому), організованої з ініціативи Національного заповідника “Давній Галич” у співпраці з Державною службою з питань національної культурної спадщини Міністерства культури і туризму України,

Визнаємо:

що Галицьке і Галицько-Волинське князівства протягом ХІІ-ХІІІ ст. відіграли важливу роль в українському державотворенні, а Їх столиця Галич була великим культурним центром Європи. 
“Слово о полку Ігоревім” є безсмертною пам’яткою культури ХІІ ст. Цей твір, що, за однією з версій науковців, має галицьке походження, ось уже вісім сторіч поспіль не перестає захоплювати читачів. До “Слова…” звертаються у своїх творах письменники, художники. Ця пам’ятка історії та культури ХІІ ст. є невичерпним джерелом для наукових досліджень.

Констатуємо, що “Слово о полку Ігоревім” має велику наукову та мистецьку цінність і є свідченням великомасштабного культурного та духовного розвитку Галицького князівства, що проходив у контексті взаємовпливів і поєднання традицій східнослов’янського світу та християнства, між художньою культурою Київської Русі, Візантії і Західної Європи, але при цьому слов’янські образи стали основою художніх уявлень автора “Слова о полку Ігоревім”. Тому всебічне наукове дослідження “Слова о полку Ігоревім”, інтерес до якого сьогодні не тільки не згас, але й зріс ще більше є важливим для усвідомлення сучасних етнокультурних процесів, що відбуваються в Україні.

У зв’язку з вищесказаним конференція рекомендує:

  • Національному заповіднику “Давній Галич” продовжити комплексне дослідження пам’ятки історії та культури ХІІ ст. – твору “Слово о полку Ігоревім” та епохи його створення. Оскільки весь зміст “Слова ...” свідчить про те, що його автор (можливо, галичанин) був патріотом своєї землі, а його політичні інтереси та ідеали були вищими від вузько феодальних інтересів того чи іншого удільного князя, і у своєму творі він виражав не тільки інтереси сіверських князів Ольговичів, але і загальноруські, загальноукраїнські, загальнонародні, тому потрібно включити у план науково-дослідної роботи Національного заповідника “Давній Галич” на наступні роки наукові теми, які б стосувалися проблематики “Слова о полку Ігоревім”.

  • Звернутись до Національної спілки театральних діячів України з пропозицією постановки “Слова о полку Ігоревім” у театрах України.

  • Для нас, організаторів та учасників конференції, “Слово о полку Ігоревім” цінне не тільки як пам’ятка давньоруської політичної думки та культури, але й також як твір, який і нині не втрачає своєї актуальності на теренах незалежної України та в англомовному світі. Це, в свою чергу, створює надзвичайно широкий спектр наукових напрямків у дослідженнях “Слова...”, які вимагають свого вирішення на загальнодержавному рівні. Тому Національному заповіднику “Давній Галич” слід розробити стратегію співпраці з науково-дослідними установами України щодо вивчення “Слова...”

  • З огляду на неповне висвітлення в українській історичній науці життя та діяльності галицького князя Володимира Ярославича як ймовірного автора “Слова о полку Ігоревім”, у майбутньому слід розширити наукові дослідження життєвого шляху цього політичного діяча.

  • У 2009 році провести наукову конференцію, присвячену життю та діяльності галицького князя Володимира Ярославича.

  • Продовжити наукові дослідження і пошукові роботи на теренах княжого Галича, пов’язані зі “Словом о полку Ігоревім”.

  • Генеральній дирекції Національного заповідника Давній Галич” звернутись з ініціативою до Івано-Франківської обласної ради про встановлення на “дитинці” у с. Крилосі Галицького району пам’ятника князю Ярославові Осмомислу.

Голова оргкомітету О.Береговський

Секретар Н.Качковська

Галерея зображень

Експедиції

Експедиції

У 2000 р. була створена Комплексна науково-дослідна експедиція Заповідника.Науковим консультантом ек...

28 бер. 2011 Hits:8784

Архітектура

Галицький замок

Визначний історик, один з дослідників давнього Галича А. Петрушевич навіть вважав, що на Замковій го...

05 квіт. 2011 Hits:16622

Костел кармелітів

Під час війни 1655 р. костел та будівлі монастиря були зруйновані й запустіли. Фундатором відбудови ...

02 квіт. 2011 Hits:7046

Церква Різдва Христового

Нікому з дослідників ще не поталанило встановити дати побудови церкви, хоча наукові пошуки тривають ...

02 квіт. 2011 Hits:7466

Troy Apke Authentic Jersey