ЧЕМЕРИНСЬКИЙ Андрій Михайлович – старший науковий співробітник відділу охорони культурної спадщини

У 1998 році закінчив історичний факультет Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. До 2013 р. працював у галузі управління культури області (пам'яткоохоронна діяльність та музейництво).
У Національному заповіднику "Давній Галич" працює з 2013 року. Автор ряду краєзнавчих публікацій у ЗМІ, наукових збірниках. Сфера наукових зацікавлень: Галич у період австро-угорського панування 1772–1918 рр.; військова історія та оборонна фортифікація Першої світової війни на теренах сучасного Галицького району; Галич у філокартії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Член Національної спілки краєзнавців України.

Тел.: + 38 /03431/2-30-14.

back to top