У 1991 році закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника.

У Національному заповіднику "Давній Галич" працює з 2008 року на посадах молодшого наукового співробітника історичного відділу, Музею історії "Давній Галич", з 2011 р. - науковий співробітник відділу археології.

З 2019 р. - науковий співробітник відділу археології та відтворення історичних ландшафтів.

Працював над темою "Дитинці княжого Галича", опублікував ряд наукових та науково-популярних статей.

На даний час працює над темою "Ремесла княжого Галича".

Тел.: +38 /03431/2-26-60.

 

У 2010 році закінчив Бережанський аграрно-технічний інститут, у 2011 р. – Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія" (м. Івано-Франківськ) за спеціальністю "Екологія і охорона навколишнього середовища".
Працює в Національному заповіднику "Давній Галич" з 2010 року на посаді молодшого наукового співробітника відділу охорони природи заповідних територій. З 2019 р. - молодший науковий співробітник відділу охорони культурної спадщини.
Співавтор буклета "Мальовничими стежками Галицького краю". Працює над науковою темою "Дослідження, проблеми збереження і використання історичних ландшафтів Галича та його околиць".

 

Тел.: +38/03431/2-16-68.

У 2007 р. закінчила філософський факультет Прикар­патського національного університету ім. В. Стефаника.

З 2008 р. працює в Національному заповіднику "Давній Галич" на посаді молодшого наукового співробітника науково-освітнього відділу. Займається популяризацією пам'яток історії і культури дав­нього Галича. Працювала над темами "Могила князя Святослава в Карпатах", "Розвиток філософської думки в Галицько-Волин­ському князівстві", "Філософія туризму".

 

Тел.: + 38 /03431/ 2-30-14.

У 1986 році закінчила з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут. Працювала майстром з озеленення МП "Зеленбуд" в м. Галичі. З квітня 1995 року – старший науковий співробітник відділу охорони природи заповідних територій Національного заповідника "Давній Галич". З 2019 р. - старший науковий співробітник відділу археології та відтворення історичних ландшафтів.
Брала участь у міжнародних наукових конференціях. Співавтор довідника-путівника "Галич та його довкілля", буклета "Мальовничими стежками Галицького краю". Працює над науковою темою "Дослідження, проблеми збереження і використання історичних ландшафтів Галича та його околиць".

Тел.: + 38 /03431/2-16-68.

Закінчила у 1996 році філологічний факультет Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. З 1995 р. працює молодшим, а з січня 2006 р. – старшим науковим співробітником відділу фондів Національного заповідника "Давній Галич". З 2019 р. - старший науковий співробітник сектору фондів. Здійснює роботу з обліку музейних фондів, готує статистичні матеріали про їх рух у заповіднику, веде книгу надходжень та інвентаря за групою "Тканина–шкіра".
У 2014 році отримала підвищення кваліфікації при Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв. 
Співавтор каталога "Нумізматична колекція у фондах заповідника". Автор статей на багатьох міжнародних конференціях, присвячених збереженню та використанню культурної спадщини України.У 2009 році нагороджена Грамотою Галицької районної державної адміністрації та районної ради за значний внесок у збереження національної історико-культурної спадщини.

Тел.: + 38 /03431/ 2-26-60.

У 1998 році закінчив історичний факультет Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. До 2013 р. працював у галузі управління культури області (пам'яткоохоронна діяльність та музейництво).
У Національному заповіднику "Давній Галич" працює з 2013 року. Автор ряду краєзнавчих публікацій у ЗМІ, наукових збірниках. Сфера наукових зацікавлень: Галич у період австро-угорського панування 1772–1918 рр.; військова історія та оборонна фортифікація Першої світової війни на теренах сучасного Галицького району; Галич у філокартії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Член Національної спілки краєзнавців України.

Тел.: + 38 /03431/2-30-14.

У 1981 році закінчила Калуське культурно-освітнє училище, в 2012 р. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила. З 1988 року працювала в Музеї народної архітектури та побуту Прикарпаття на посаді молодшого наукового співробітника. У Національному заповіднику "Давній Галич" працює з 1994 року. Спочатку – у відділі фондів, а з 2002 р. – завідувач науково-експозиційного відділу Музею народної архітектури та побуту Прикарпаття. Досліджувала опільську вишивку, народні обряди та звичаї. Вивчала теми "Опільська вишивка", "Господарська діяльність: тваринництво", "Родинно-побутові пісні Опілля", "Народні знання, світоглядні уявлення, вірування Опілля кін. ХІХ – поч. ХХ ст."
Співавтор монографії "Опілля", каталога "Опільська вишивка", автор багатьох статей з питань дослідження матеріальної та духовної культури Опілля.

Тел.: + 38 /03431/ 2-26-60.

У 2012 р. закінчила Інститут туризму Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.
З 2007 р. працює в Національному заповіднику "Давній Галич" на посаді молодшого наукового співробітника історичного відділу, з 2014 р. - науково-дослідного відділу. Займається вивченням та популяризацією історії княжого Галича. Працює над темою "Сакральні пам'ятки середньовічного Галича".

Тел.:+ 38 /03431/ 2-16-68.

 

У 1992 році закінчила Калуське культурно-освітнє училище. З 1990 року працювала в краєзнавчому музеї на посаді доглядача. З 1994 року – молодший науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту Прикарпаття Національного заповідника "Давній Галич".

У 2012 р. закінчила Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького. Займається дослідженням Опілля. Вивчала теми "Народний одяг Опілля", "Народні звичаї та обряди", "Громадський та сімейний побут", "Весільна обрядо­вість Опілля".

Співавтор монографії "Опілля". Автор статей з питань дослідження духовної та матеріальної культури.

 

Тел.: + 38 /03431/ 3-12-42.

В Національному заповіднику «Давній Галич» працює з лютого 2002 року. Спочатку - на посаді завідуючої сектором туризму та екскурсій науково-освітнього відділу, а з червня 2003 року – науковим співробітником відділу фондів. З 2019 р. - науковий співробітник сектору фондів. Закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом.

Тел.: + 38 /03431/ 2-26-60.

Експедиції

Експедиції

У 2000 р. була створена Комплексна науково-дослідна експедиція Заповідника.Науковим консультантом ек...

28 бер. 2011 Hits:11681

Архітектура

Галицький замок

Визначний історик, один з дослідників давнього Галича А. Петрушевич навіть вважав, що на Замковій го...

05 квіт. 2011 Hits:21210

Костел кармелітів

Під час війни 1655 р. костел та будівлі монастиря були зруйновані й запустіли. Фундатором відбудови ...

02 квіт. 2011 Hits:8619

Церква Різдва Христового

Нікому з дослідників ще не поталанило встановити дати побудови церкви, хоча наукові пошуки тривають ...

02 квіт. 2011 Hits:9317