Народився 10.12.1987 р. у с. Вовчинець Івано-Франківської міськради. У 2010 р. закінчив Інститут історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, а 2015 р. аспірантуру при кафедрі Всесвітньої історії, цього ж вищого навчального закладу.

З лютого 2016 р. працює у Національному заповіднику «Давній Галич» на посаді наукового співробітника науково-освітнього відділу, від квітня 2018 р. завідувач цього ж відділу. У жовтні 2016 року в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Місіонерська діяльність Ордену францисканців на Русі XIII – першої третини XV ст.».

Автор понад 30 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях, стипендіат різноманітних науково-дослідних інституцій Польщі та Словаччини.

У 2014 році закінчив Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького.
У Національному заповіднику «Давній Галич» працюю з 2014 року на посаді реставратора. З 2015 року - завідувач художньо-реставраційного відділу, 2019 р. - завідувач художньо-реставраційного сектору.

У 1989 році закінчила Рівненський державний інститут культури. З 1996 року працювала молодшим науковим співробіт¬ником історичного відділу Національного заповідника "Давній Галич". З 2002 р. – старший науковий співробітник відділу охорони культурної спадщини, з 2006 р. – завідувач цього відділу.
Брала участь в організації та підготовці науково-прак¬тичних семінарів, які стосуються пам'яткоохоронної діяльності установи. Підготувала ряд наукових довідок про пам'ятки культур¬ної спадщини національного значення Національного заповідника "Давній Галич": "Пам'ятки Крилоської гори", "Церква Різдва Христового в Галичі" тощо.
Брала участь у роботі експедиційного загону з виявлення та дослідження дерев'яних дзвіниць Опілля. Працює над темою "Дерев'яні дзвіниці Опілля. Архітектурно-типологічні особливості".
Нагороджена Грамотами Міністерства культури України.

Тел.: + 38 /03431/ 2-30-14


Кандидат історичних наук.

У 1985 році закінчив Київський державний університет ім.Т.Шевченка. З 1985 по 1992 рр. працював в Інституті археології НАН України старшим лаборантом. З 1992 по 1995 р. навчався в аспірантурі Інституту археології НАН України. Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Орнаментація мальованого посуду культури Трипілля-Кукутені як знакові системи". У Національному заповіднику "Давній Галич" – з 1996 року. Нагороджений Грамотою Міністерства культури і мистецтв України. Член Європейської асоціації археології, фулбрайтівець 2003–2004 року. Коло наукових інтересів – археологія нео-енеоліту Південно-Західної Європи, семіотика, філософія і методологія науки. Автор трьох монографій і 70-и статей.

Тел.: + 38 /03431/ 2-26-60.

 

Закінчив у 1992 р. історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника. З 1995 р. працював молодшим науковим співробітником історичного відділу Націо­нального заповідника "Давній Галич". З 1996 р. – головний зберігач та завідувач відділу фондів. При Інституті підвищення кваліфікації працівників культури Міністерства культури і мистецтв України отримав кваліфікацію "Облік, охорона і збереження державної частини музейного фонду України". У 2013 та 2014 рр. отримав підвищення кваліфікації при Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв.

Автор та співавтор статей та публікацій на багатьох міжна­родних конференціях, семінарах, присвя­чених збереженню та використанню культурної спадщини України.

Публікувався у газеті "Дністрова Хвиля", є співавтором довідника-путівника "Галич та його довкілля", автором статей та співавтором Книги Пам'яті "Воля і Доля", каталогів "Опільська вишивка та ноша", "Давньоруська зброя та спорядження воїна", "Ікони та речі церковного вжитку", "Нумізматична колекція у фондах заповідника".

Тел.: + 38 /03431/ 2-26-60.

1985 р. закінчила філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. Працювала кореспондентом, редактором відділу газети "Галицьке слово". У Національному заповіднику "Давній Галич" – з 1995 року. Обіймала посади завідувача сектора інформації, заступника головного редактора газети "Дністрова Хвиля" (1996–2003 рр.), з 2006 р. – завідувач інформаційно-видавничого відділу, з 2019 р. завідувач інформаційно-видавничого сектору. Автор поетичної збірки, книги оповідань, співавтор Книги Пам'яті "Воля і Доля", літературно-мистецького альманаху "Нащадки Митуси". Редактор більше 70-и видань, у т. ч. збірників матеріалів наукових конференцій. 
Член Національної спілки журналістів України, публікувалася в місцевій та регіональній пресі. Голова літературно-мистецького об'єднання "Нащадки Митуси". Лауреат Всеукраїнського конкурсу "На краще висвітлення засобами масової інформації історії Галича: його минулого і сьогодення" імені Памви Беринди. 
Нагороджена Почесною відзнакою Міністерства культури і туризму України "За досягнення в розвитку культури і мистецтв", Грамотою Міністерства культури України.

Тел.: + 38 /03431/ 2-21-17.

У 1989 р. закінчила історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. Працювала асистентом кафедри політології Дрогобицького педінституту та вчителем у школах Галицького району. З 1996 р. – молодший науковий співробітник, а з 1998 р. – завідувач історичного відділу Національного заповідника "Давній Галич". 
Займається дослідженням та вивченням історії княжого Галича. Автор книг "Історія княжого Галича" (2001 р.), "Ярослав Осмомисл" (2013 р.), упорядник текстового матеріалу путівника "Галич. Історичні міста України" (2003 р.). Опублікувала ряд наукових та науково-популярних статей. Брала участь у міжнародних наукових конференціях, які відбувалися в Національному заповіднику "Давній Галич" та інших наукових закладах.
Працює над книгою про короля Данила Галицького.

Тел.: + 38 /03431/ 2-11-08.

У 1996 році закінчив механічний факультет Львівського державного лісотехнічного університету.

У Національному заповіднику «Давній Галич» з лютого 2012 року. Спочатку працював інженером-будівельником інженерно-виробничого відділу, а з вересня 2012 року – завідуючий цього відділу. З 2019 р. завідувач інженерно-технічного сектору Здійснює нагляд за будівельними та реставраційними роботами, які ведуться на території Заповідника.

Тел.: + 38 /03431/ 2-26-14.

У 1995 р. закінчив Рогатинський радгосп-технікум, у 2001 році – Львівську державну академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. 
У Національному заповіднику "Давній Галич" працює з 2002 року. Спочатку обіймав посаду коменданта адмінбудинку.
З лютого 2004 р. – завідувач господарського відділу.

Тел.: + 38 /03431/2-26-14.

Експедиції

Експедиції

У 2000 р. була створена Комплексна науково-дослідна експедиція Заповідника.Науковим консультантом ек...

28 бер. 2011 Hits:11819

Архітектура

Галицький замок

Визначний історик, один з дослідників давнього Галича А. Петрушевич навіть вважав, що на Замковій го...

05 квіт. 2011 Hits:21370

Костел кармелітів

Під час війни 1655 р. костел та будівлі монастиря були зруйновані й запустіли. Фундатором відбудови ...

02 квіт. 2011 Hits:8678

Церква Різдва Христового

Нікому з дослідників ще не поталанило встановити дати побудови церкви, хоча наукові пошуки тривають ...

02 квіт. 2011 Hits:9375