МУСЯКЕВИЧ Юрій Ярославович – головний зберігач фондів

Закінчив у 1992 р. історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника. З 1995 р. працював молодшим науковим співробітником історичного відділу Націо­нального заповідника "Давній Галич". З 1996 р. – головний зберігач та завідувач відділу фондів. При Інституті підвищення кваліфікації працівників культури Міністерства культури і мистецтв України отримав кваліфікацію "Облік, охорона і збереження державної частини музейного фонду України". У 2013 та 2014 рр. отримав підвищення кваліфікації при Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв.

Автор та співавтор статей та публікацій на багатьох міжна­родних конференціях, семінарах, присвя­чених збереженню та використанню культурної спадщини України.

Публікувався у газеті "Дністрова Хвиля", є співавтором довідника-путівника "Галич та його довкілля", автором статей та співавтором Книги Пам'яті "Воля і Доля", каталогів "Опільська вишивка та ноша", "Давньоруська зброя та спорядження воїна", "Ікони та речі церковного вжитку", "Нумізматична колекція у фондах заповідника".

Тел.: + 38 /03431/ 2-26-60.

back to top