ХРИСТИЯНСЬКІ МІЖКОНФЕСІЙНІ ВЗАЄМИНИ: ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

(Наукове видання). - Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2012. - 292 с.

У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції «Християнські міжконфесійні взаємини: загальноєвропейський та український досвід», яка відбулася в Національному заповіднику «Давній Галич» 11–12 травня 2012 року.
Матеріали висвітлюють різноманітні аспекти релігійного життя українців, взаємовідносини між церквами різних конфесій, особливості поширення неохристиянства в Україні тощо.

back to top