Іван Драбчук - Пристань віків

(Статті про Галич). - Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника „Давній Галич”, 2003.-116 с.

У книзі розкриваються маловідомі сторінки історії міста Галича і Галицької землі. Перша частина висвітлює долітописний період краю, порушує проблему ролі і місця в нашій історії племені білих хорватів. Автор подає відомості про хорватів з різних джерел, робить спробу пояснити походження етноніма, процес утворення і занепаду Великої, або Білої Хорватії як державного утворення на наших теренах. Цікавими у книзі є галицько-хорватські паралелі, які збереглися як відгомін тих далеких часів. Друга частина видання висвітлює окремі питання нашої історії, які значною мірою пов’язані з Галичем: виникнення поселення, походження його назви, значення Галича як етноцентру, зародження і значення його символів, причини занепаду княжої столиці тощо. 


back to top